Voor jongeren

Jongeren zijn zeer welkom in de bibliotheek! Voor hen en met hen samen willen we in de toekomst werken aan een jongerenbeleid.

De bibliotheek wil de volgende jaren zich toeleggen op de jongeren en hun behoeften. Hiervoor wordt de collectie up to date gehouden en aangevuld met graphic novels, Engelstalige en Arabische boeken.

We willen in de toekomst ook meer studieplekken aanbieden zodat jullie hier een rustpunt vinden.

Samen met de lokale partners en de jongeren willen we ook activiteiten organiseren die van uit hun interesse ontstaan.

Wil je graag meedenken, over de collectie of/en over de activiteiten, laat het ons dan weten!