Boek Nederlands

Leisure! : inleiding in de vrije tijd

Martijn Mulder (auteur)

Leisure! : inleiding in de vrije tijd

Martijn Mulder (auteur)
Overzicht van de huidige vrijetijdsbesteding en de economische, beleidsmatige en ruimtelijke aspecten daarvan.
Titel
Leisure! : inleiding in de vrije tijd
Auteur
Martijn Mulder
Taal
Nederlands
Editie
Derde, herziene druk
Uitgever
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019
288 p. : ill.
ISBN
9789046906705 (paperback)

Besprekingen

Martijn Mulder, onder meer afgestudeerd als vrijetijdswetenschapper, laat de lezer kennismaken met alle facetten van vrije tijd. Wat verstaat men precies onder vrije tijd? Hoe groot is het belang van de vrijetijdssector in verschillende culturen? En hoe ziet de nieuwe leisuresector er uit in de toekomst? Deze en vele andere vragen worden uitvoerig beantwoord. Dit boek begint bij de geschiedenis van vrije tijd en behandelt vraagstukken omtrent onze gedragingen tijdens onze vrije tijd en hoe de markt hierop kan inspelen. Aan de hand van diverse theoretische invalshoeken en concrete praktijkvoorbeelden worden de lezer handvatten aangereikt om deze sector beter te begrijpen en daarop in te spelen. Het boek leest prettig en is zo opgezet dat het goed in het onderwijs gebruikt kan worden. Dirt boek is dan ook met name geschikt voor iedereen die het vak Leisure studeert of voor diegenen die al in de vrijetijdssector actief zijn.