Missie en visie

Missie

De bibliotheek wil een open, educatieve, culturele en recreatieve  leeromgeving zijn voor haar leden en bezoekers waar ze zich kunnen ontplooien en/of bijscholen via levenslang en levensbreed leren. De bibliotheek is een informatiepunt en ontmoetingspunt waar men terecht kan voor inlichtingen, bijstand en doorverwijzing. Zij tracht in een grootstedelijke en multiculturele omgeving een belangrijke speler te zijn op het vlak van gemeenschapsvorming en versterking van de culturele diversiteit.

 

Visie

De openbare bibliotheek van Sint-Jans-Molenbeek wenst zich te profileren als een partner die veel te bieden heeft maar ook samenwerken met partners hoog in het vaandel draagt. Ze verricht adequaat openbaar bibliotheekwerk ten behoeve van de lokale gemeenschap, biedt ruimte voor ontmoeting en speelt een belangrijke rol in het bewaren en overdragen van documentair en literair erfgoed.