Uitlenen tijdens de zomermaanden
 Veilig uitlenen is voor iedereen belangrijk!
Hoe?
-Het aantal bezoekers dat tegelijk binnen kan is beperkt tot 5 personen in de volwassenenafdeling en 3 in d…

Lees verder