Voor leerkrachten

Wil je meer weten over de klasuitleen? Of leen je liever boekpakketten uit? Alles wat je wil weten, vind je op deze pagina.

Heb je nog vragen, mail dan naar jeugdbibliothecaris Elsa Deglinne

 

Klasuitleen

Alle klassen kunnen maandelijks of 2-maandelijks onder begeleiding van een leerkracht naar de bibliotheek komen voor een klasuitlening. Er wordt op voorhand ingeschreven voor een vaste optie (week A of week B), een vaste dag (maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag) en een vast uur.

Elke leerkracht krijgt een jaarkalender met de data waarop klasuitleen voorzien is.

 

Klaskaart

Elke klas krijgt een klaskaart waarop max. 70 materialen uitgeleend kunnen worden.

Per leerling kunnen maximum 3 materialen uitgeleend waaronder één informatief werk.

De leerkracht is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitgeleende materialen. 

Bij verlies of beschadiging van het uitgeleende materiaal moet de school dit vergoeden

 

Leerkrachtenkaart

Als leerkracht kan je in de bibliotheek een leerkrachtenkaart krijgen.

Met een leerkrachtenkaart kan je max. 15 materialen uitlenen.

 

Boekpakketten

Als je geen gebruik maakt van de klasuitleen, kan je ook boekpakketten aanvragen. Je aanvraag moet twee weken op voorhand doorgegeven worden aan de bibliotheek. Op vraag van de leerkracht worden de pakketten op maat gemaakt. Het boekenpakket wordt door de school zelf opgehaald en terug  gebracht.

Het aanvragen van een boekpakket kan telefonisch: 02/412.06.36, via e-mail:  of aan de balie.

Bibliotheekbezoek

Elke klas krijgt in het begin van het schooljaar een rondleiding waarbij ze kennismaken met de verschillende materialen in de bibliotheek en waarbij ze de bibliotheek leren gebruiken.

Op vraag van de leerkracht kan een extra bezoek georganiseerd worden.

Klassen die geen gebruik maken van de klasuitleen kunnen in de loop van het schooljaar een afspraak maken voor een bezoek.

Huisregels

Elke klas krijgt in het begin van het schooljaar een rondleiding waarbij ze kennismaken met de verschillende materialen in de bibliotheek en waarbij ze de bibliotheek leren gebruiken.

Op vraag van de leerkracht kan een extra bezoek georganiseerd worden.

Klassen die geen gebruik maken van de klasuitleen kunnen in de loop van het schooljaar een afspraak maken voor een bezoek.